50% Nạp Lại Thể Thao
M88
Thể Thao
HOÀN GỬI

Thưởng lên tới 150 USDT

Tăng số dư tài khoản? Nhận thêm 50% khi bạn tiếp tục nạp tiền, lên đến 150 USDT (hoặc tương đương trong các loại tiền điện tử khác được hỗ trợ)!

Dưới đây là hướng dẫn để nhận tiền thưởng:

1. Chương trình khuyến mãi này sẽ diễn ra hàng tuần từ Thứ Hai @00:00:00 (GMT+8) đến Chủ Nhật @ 23:59:59 (GMT+8). Khuyến mãi này dành cho tất cả thành viên đang hoạt động của M88.io.

2. Thành viên phải chọn tham gia ưu đãi này trên trang gửi tiền trước khi gửi tiền thành công để đủ điều kiện nhận tiền thưởng nạp lại hàng tuần hoặc nhấp vào nút "THAM GIA" trong chi tiết khuyến mãi để nhận tiền thưởng.

3. Nhận tiền thưởng bằng 50% số tiền gửi của bạn (tối đa 150 USDT hoặc tương đương bằng các loại tiền điện tử được chấp nhận khác).

4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động sau khi gửi tiền thành công số tiền tối thiểu như sau:

30 USDT
30 USDC
30 DAI
0.00046 BTC
0.0115 ETH
0.73 BCH
248 TRX

5. Tất cả cược hòa/hoà hoàn tiền/hoàn lại/từ chối /vô hiệu/bị hủy/bán vé cược, và loại cược DEC có tỷ lệ dưới 1.50 (Malay tỷ lệ 0.50; HK tỷ lệ 0.50; Indo tỷ lệ -2.00) sẽ không tính vào doanh thu và/hoặc tiền tái đặt cược (nếu có áp dụng).

6. Doanh thu yêu cầu cần cược tại Thể thao trước khi rút tiền trong khoảng thời gian quy định để tránh bị mất tiền thưởng và số tiền thắng:

Tiền thưởng nạp lại tại Thể thao: 22x vòng cược (Tiền gửi + Tiền thưởng); có hiệu lực trong vòng 14 ngày kể từ ngày cập nhật.

7. Chỉ tiền cược tại Thể thao mới được tính vào khoản đặt cược yêu cầu cho khuyến mãi này.

8. Chương trình khuyến mãi này không được áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác của M88.io.

9. Việc rút tiền sẽ không được xử lý nếu người chơi chưa hoàn thành doanh thu yêu cầu của khuyến mãi.

Ví dụ:

a. Thành viên chọn mã thưởng nạp lại trong trang khuyến mãi và gửi thành công 100 USDT (hoặc số tiền tương đương bằng các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác).

b. Yêu cầu đặt cược (100 tiền gửi + 50 tiền thưởng) x22 = 3,300 USDT.

c. Thành viên đáp ứng yêu cầu đặt cược trong thời hạn hiệu lực, thành viên có đủ điều kiện để rút tiền.

d. Nếu thành viên không đáp ứng được yêu cầu đặt cược trong thời gian quy định và rút tiền. Tiền thưởng và tiền thắng sẽ bị huỷ.

10. M88.io có quyền thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

11. Áp dụng Điều khoản & Điều kiện Chung của Khuyến mãi.