Nhận 50 USDT Free Bet
M88
Thể Thao

Hàng Tuần Khi Cược Tại Cricket Và eCricket

1. Khuyến mãi này dành cho tất cả thành viên M88.io.

  Thời Gian Khuyến Mãi (GMT+8) 
    08/01/2024 00:00:00 – 04/02/2024 23:59:59 

 *Chương trình diễn ra hàng tuần từ 00:00:00 Thứ Hai đến 23:59:59 Chủ Nhật (GMT+8)

2. Trong thời gian khuyến mãi, các thành viên tham gia cược tại Cricket và eCricket sẽ nhận được Freebet hàng tuần dựa trên tổng doanh thu cược, theo bảng sau:

Doanh thu cược hàng tuần USDT
(Hoặc các đơn vị tiền tệ tương đương) 
Free Bet USDT
≥ 1,00010
≥ 5,00050

3. Chỉ có "Tiền cược thật" và các vé cược đã thanh toán mới được xem là hợp lệ. Tất cả cược hòa/hoà hoàn tiền/hoàn lại/từ chối /vô hiệu/bị hủy/bán vé cược, và loại cược DEC có tỷ lệ dưới 1.50 (Malay tỷ lệ 0.50; HK tỷ lệ 0.50; Indo tỷ lệ -2.00) sẽ không tính vào doanh thu và/hoặc tiền tái đặt cược (nếu có áp dụng).

4. Tiền thưởng cần trải qua 10 vòng cược tại Thể Thao trước khi tiến hành rút tiền.

5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản trong vòng 24 giờ sau mỗi đợt khuyến mãi kết thúc.

6. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 7 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

7. M88.io có quyền thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào

8. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.