แจกวีคลี่ฟรีเบทถึง USDT 50
M88
กีฬา

เพียงแค่เล่นในคริกเก็ต และ อีคริกเก็ต

1. โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ใน M88.io

ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8)
    08 มกราคม 2567 เวลา 00:00:00 น. – 04 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:59:59 น.

* โปรโมชั่นรายสัปดาห์จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ 00.00 น. และสิ้นสุด วันอาทิตย์ 23.59 น. (GMT+8)

2. ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น สมาชิกที่เล่นในกีฬา คริกเก็ต และ อีคริกเก็ต จะได้รับฟรีเดิมพันรายสัปดาห์ตามยอดเดิมพันรวมรายสัปดาห์ ตามดังตารางที่แสดงข้างล่าง:

ยอดเดิมพันรวมรายสัปดาห์ USDT
(หรือค่าเงินอื่นๆ ที่เทียบเท่า)
ฟรีเดิมพัน USDT
≥ 1,00010
≥ 5,00050

3. เฉพาะการเดิมพันที่ใช้ "เงินจริง" และบิลเดิมพันที่สรุปผลและปรับบิลแล้ว ที่จะนำมาคำนวณในโปรโมชั่น รายการเดิมพันที่มีผลเสมอ โมฆะ ยกเลิก เดิมพันราคาน้ำเดซิมอล 1.50 ราคาน้ำมาเลย์ 0.50 ราคาน้ำฮ่องกง 0.50 และราคาน้ำอินโด -2.00 ราคาน้ำเหล่านี้ ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า จะไม่สามารถนำมาคำนวณในยอดเดิมพันรวม และ/หรือ ยอดเดิมพันหมุนเวียนได้ (เมื่อตรงตามเงื่อนไข)

4. ฟรีเดิมพันที่ได้รับจะต้องทำยอดเดิมพันหมุนเวียน 10 เท่า ใน กีฬา ก่อนทำรายการถอน

5. ฟรีเดิมพันจะปรับให้กับสมาชิกอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากโปรโมชั่นสิ้นสุดลง

6. สมาชิกจะต้องทำยอดเดิมพันหมุนเวียนให้สำเร็จภายใน 7 วันหลังจากได้รับโบนัส หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ยอดโบนัสและยอดชนะที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะ

7. M88.io ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง อัปเดต แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลา

8. ข้อตกลงทั่วไปและเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่น