รับแคชแบคใน M88 กีฬา สูงถึง 10%
M88
กีฬา

รับแคชแบคใน M88 กีฬา สูงถึง 10%

1. โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ใน M88.io 

ระยะเวลาโปรโมชั่น (GMT+8) 
06 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:00 น. - 02 มิถุนายน 2567 เวลา 23:59 น

* โปรโมชั่นรายสัปดาห์จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ 00.00 น. และสิ้นสุด วันอาทิตย์ 23.59 น. (GMT+8)

2. ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น สมาชิกที่เล่นใน M88 กีฬา จะได้รับแคชแบคโดยขึ้นอยู่กับยอดเสีย (ตามการคำนวณ) ที่แสดงไว้ข้างล่าง: 

แคชแบคโบนัสสูงสุดรายสัปดาห์
10%40 USDT

ตัวอย่าง:

ยอดชนะทั้งหมด: 100 USDT

ยอดเสียทั้งหมด: 150 USDT

ยอดเสียสุทธิ: (ยอดชนะ - ยอดเสีย) = - 50 USDT

การคำนวณโบนัส = 50 USDT x 10% = 5 USDT

การคำนวณยอดเดิมพันหมุนเวียน = 5 USDT x 10 = 50 USDT

3. จ่ายออกขั้นต่ำ 5 USDT

4. เฉพาะการเดิมพันที่ใช้ "เงินจริง" และบิลเดิมพันที่สรุปผลและปรับบิลแล้ว ที่จะนำมาคำนวณในโปรโมชั่น รายการเดิมพันที่มีผลเสมอ โมฆะ ยกเลิก การแลกเงินสด และ การเดิมพันทั้งสองฝั่ง เดิมพันราคาน้ำเดซิมอล 1.50 ราคาน้ำมาเลย์ 0.50 ราคาน้ำฮ่องกง 0.50 และราคาน้ำอินโด -2.00 ราคาน้ำเหล่านี้ ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า จะไม่สามารถนำมาคำนวณในยอดเดิมพันรวม และ/หรือ ยอดเดิมพันหมุนเวียนได้ (เมื่อตรงตามเงื่อนไข)

5. โบนัสที่ได้รับจะต้องทำยอดหมุนเวียน 10 เท่าใน M88 กีฬา ก่อนทำรายการถอน

6. โบนัสจะทำการปรับเข้ากระเป๋าเงินของสมาชิกอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการหลังจากโปรโมชั่นสิ้นสุดลง

7. สมาชิกจะต้องทำยอดเดิมพันหมุนเวียนให้สำเร็จภายใน 7 วันหลังจากได้รับโบนัส หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ยอดโบนัสและยอดชนะที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะ

8. M88.io ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง อัปเดต แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลา

9. ข้อตกลงทั่วไปและเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่น